Betaalbare en Energieneutrale kleine nieuwbouw in dorpskern

projectdoel
Uitgangspunt is: starterswoningen en levensloopbestendige , energieneutrale nieuwbouw, centraal in het dopskern

We richten ons voornamelijk op kleinere woningen. Denk aan  woningen voor starters uit eigen dorp of de gemeente Westerveld en eventueel senioren (levensloopbestendig). Parkeren zoveel mogelijk centraal met (ruim) voldoende laadpunten.  Als niet voldoende (zonne)stroom van de huizen zelf kan komen, kan worden aangesloten op het zonnedak van dorpshuis en basisschool. De grond is eigendom van de gemeente en kan hopelijk dus relatief goedkoop en snel beschikbaar komen (hiervoor loopt een aanvraag bij de gemeente). Ook is infrastructuur  (riolering, water, elektriciteit) letterlijk rondom aanwezig en is ontsluiting hopelijk eenvoudig te realiseren.Dat is positief vanuit energetisch niveau (Nul op de meter) en vanuit de markt om meer doorstroming te ondersteunen (jongeren die zelfstandig kunnen gaan wonen, stellen die samen gaan wonen, senioren die kleiner willen gaan wonen). 

 

Aanmelden

Meld je aan om op de hoogte te blijven