Wapserveen energieneutraal in 2030: dat kan!

gepubliceerd
29 March 2022, 12:44

De afgelopen jaren heeft de werkgroep Besparen Met Energie van de Dorpsgemeenschap Wapserveen informatieavonden gehouden.
Hierbij is aandacht besteed aan isolatie van woningen, energie besparen en zonnepanelen.
Ook zijn warmtescans uitgevoerd bij ruim 60 woningen en (vanuit de Energiecoöperatie Westerveld) energiescans.
Dat heeft zo veel opgeleverd dat wij durven te zeggen:
“Wapserveen energieneutraal in 2030: dat kan!”

De Gemeente Westerveld steunt ons daar in. Maar hoe gaan we dat doel bereiken?
Dat willen wij met de inwoners van Wapserveen gaan bespreken.
Daarom nodigen we iedereen uit op:
11 maart 2020
Na een korte schets van de stand van zaken en nieuwe ontwikkelingen gaan we ‘aan het werk’ (ja, u ook).

In een aantal groepen willen we een ‘harsenhoos’ (brainstorm voor de Hollanders) organiseren over hoe te komen
tot dat energie neutrale Wapserveen, voor zowel burgers als ondernemers.

Welke ideeën leven er over energiebesparende maatregelen, isolatie oude woningen, zelf energie opwekken,
samenwerken met ondernemers, hoe krijgen we iedereen mee?

Wanneer: 11 maart 2020
Waar: De Wiekslag
Hoe laat: 20:00 uur
Kosten: de koffie staat klaar (geen kosten)
Contact: besparenME@gmail.com